Van een zwart gat naar
een berg aan ervaring

meer

Winnaar ‘Meest Inspirerende
Sociaal Ondernemer Den Haag 2018’

Winnaar ‘Meest Inspirerende
Sociaal Ondernemer Den Haag 2018’

Wijkcoöperatie
'Onzichtbare Helden'

ArrangementenOnzichtbaar Den Haag professionaliseert de kennis, kunde en ervaring van (toekomstig) professionals die werken met en voor ‘een kwetsbare burger’. Dit doen we door het geven en ontwikkelen van trainingen en workshops met de inzet van die ‘kwetsbare burger’, onze ambassadeurs, met hun kennis, kunde en ervaring.

Wij creëren unieke en betekenisvolle leerarrangementen. Dit doen we op een ervaringsgerichte wijze door onszelf of situaties uit de praktijk na te spelen, interactief het gesprek aan te gaan, kennis en kunde te delen, het vertellen van verhalen over onze ervaringen of andere creatieve leer- en werkvormen. Onze arrangementen zijn authentiek, confronterend, levendig en echt.

AmbassadeursWe geven plek aan onze ambassadeurs om van betekenis te zijn. We maken hen zichtbaar omdat zij van belangrijke en betekenisvolle meerwaarde zijn voor de samenleving om van te leren. Het zwarte gat van depressie, verslaving of schulden, is een berg aan ervaring. Wij vinden het zonde dat hun expertise op straat of op de sofa verloren gaat.

Ambassadeurs


ProjectenOnzichtbaar Den Haag heeft de missie om burgers in contact en in interactieve dialoog te brengen om van elkaar te leren en kennis, kunde en ervaringen te delen.

Dat doen we niet alleen, maar met partners en binnen verschillende samenwerkingsprojecten. Samenwerking is voor ons een belangrijke waarde.

Projecten


Nieuwsblog


Onzichtbaar Den Haag is inmiddels een jaar actief, samen met een team van ervaringsdeskundige ambassadeurs.

We geven les en college in het onderwijs, trainen professionals in het sociale domein en zijn actief binnen allerlei projecten. Ook staan we op landelijke conferenties met onze arrangementen.

Een mijlpaal voor ons als sociale onderneming is het openen van ons eigen kantoor en ‘Het Leerlokaal’.

Wilt u meer lezen over wie we zijn, wat we doen en hoe we werken?

Nieuwsblog