De Leer-ontwikkeltrajecten


Onzichtbaar Den Haag is een platform en biedt een plek voor ambassadeurs waar ze bij horen en hun stem kunnen laten horen. Waar ze mee kunnen denken en werken aan onze sociale onderneming. We investeren in onze ambassadeurs door hen leer-ontwikkeltrajecten aan te bieden. We geven trainingen en workshops gericht op o.a. het vertellen van verhalen, het geven van feedback en complimenten, rollenspellen en teamsamenwerking, presentatietechnieken en hoe het is om voor een groep te staan. We trainen op de professionalisering van eigen kennis en deskundigheid.
De wensen, doelen en dromen van ambassadeurs vormen een belangrijke input voor de Leer-ontwikkeltrajecten.

Samen met de ambassadeurs bouwen we een netwerk op gericht op de toekomst. We betrekken onze ambassadeurs bij onze activiteiten zoals gesprekken met hogescholen, professionals, managers en (toekomstige) samenwerkingspartners. Samen met onze ambassadeurs gaan we naar congressen of netwerkbijeenkomsten. We laten hen meedenken en werken aan de ontwikkeling van onze stichting. Elke ambassadeur doet wat hij of zij kan en wat mogelijk is. Deelname wordt fasegewijs opgebouwd. We zijn een stichting voor en door ambassadeurs.

De Leer-ontwikkeltrajecten zijn in opbouw en ontwikkeling. Binnenkort kunt u hier meer over lezen.

We houden u op de hoogte.

Het team van Onzichtbaar Den Haag