De Ontmoeting

De participatiesamenleving vraagt van ons allemaal om verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven en onze omgeving. Om elkaar te ondersteunen en voor elkaar op te komen in kwetsbare tijden. Als burger voor een familielid, de buurman of een kennis.
Ook van professionals die werken met en voor een kwetsbare burger. Zo wordt van de wijkteams  verwacht dat we met elkaar samenwerken om tot een oplossing te komen. En van vrijwilligers dat ze professioneel handelen. Maar hoe doen we dat en kunnen we dat wel? Zijn we voldoende uitgerust om met elkaar kennis, kunde en ervaringen te delen?

Het arrangement ‘De Ontmoeting’ en laat u op verrassende wijze stilstaan bij uw gedrag en houding als professionals. Hoe gaat u met elkaar om en hoe werkt u samen?

‘De Ontmoeting’ heeft een onverwachts verrassingselement die we graag aan u persoonlijk vertellen. Verwacht een interactief arrangement en een unieke betekenisvolle ervaring.

We maken in samenspraak met u het arrangement op maat. 

Werkwijze en mogelijkheden:

 • Ervaringsgericht
 • Actieve en observerende deelname
 • Reflectie en feedback
 • Interactief dialoog
 • Verbinden van praktijk en theorie (college)
 • Proces- en resultaatgericht: actiepunten na afloop

Geschikt voor:

 • Het onderwijs
 • Wijkteams
 • Professionals: teamsamenwerking en -building.
 • Jongeren: educatie, voorlichting en preventie rondom schulden en schuldhulpverlening.
 • Gemeente en Overheid: managers, beleidsmedewerkers, professionals, et cetera.
 • Maatschappelijke organisaties, zorg en welzijn
 • Commerciële en niet-commerciële sector: banken, woningbouwcorporaties, verzekeringsbedrijven, telecom, et cetera.

Meerwaarde en impact:

 • Zichtbaar maken van persoonlijke en professionele blinde vlekken
 • Bewustwording gedrag, denken en voelen
 • Inzicht in gespreksvaardigheden en samenwerking
 • Perspectiefverbreding
 • Vergroten van empathie en inlevingsvermogen
 • Verbinding leef- en systeemwereld
 • Het delen van kennis, kunde en ervaring
 • Kennistoename maatschappelijke thema’s en doelgroepen
Reacties deelnemers:

'Verfrissend, positief en authentiek'.

‘Een positieve ervaring en een uitdagende werkvorm. We werden gelijk in het diepe gegooid. Wat ik geleerd heb is dat het belangrijk is om met elkaar te blijven verbinden in het sociaal werk. Jullie hebben de focus om dit te blijven doen scherp gekregen.’

‘Scherp, doelgericht en met emotie.’


De Ontmoeting

Het zichtbaar maken van blinde vlekken in contact met cliënten, onderlinge samenwerking en werkwijze.

Het zichtbaar maken van blinde vlekken in contact met cliënten, onderlinge samenwerking en werkwijze.

In Gesprek met

Het ontmoeten van doelgroepen ten behoeve van kennistoename én het interactief delen van kennis, kunde en ervaringen.

Het ontmoeten van doelgroepen ten behoeve van kennistoename én het interactief delen van kennis, kunde en ervaringen.

Een Echt Gesprek

Het ‘levend en echt’ oefenen van gesprekken om technieken en vaardigheden te vergroten.

Het ‘levend en echt’ oefenen van gesprekken om technieken en vaardigheden te vergroten.

In de Schoenen van

Het vergroten van inlevingsvermogen en empathie én het verbreden van perspectief.

Het vergroten van inlevingsvermogen en empathie én het verbreden van perspectief.

U vraagt, Wij draaien

Het inzetten van onze kennis en ervaringen om professionaliteit en deskundigheid te versterken. We denken en werken creatief met u mee.

Het inzetten van onze kennis en ervaringen om professionaliteit en deskundigheid te versterken. We denken en werken creatief met u mee.

Welkom in de Leefwereld van

Het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s en persoonlijke ervaringen.

Het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s en persoonlijke ervaringen.

De Voorganger

Het inzetten van onze ervaringsdeskundige ambassadeurs als rolmodel en voorbeeldfunctie om van hen en elkaar te leren.

Het inzetten van onze ervaringsdeskundige ambassadeurs als rolmodel en voorbeeldfunctie om van hen en elkaar te leren.