Een Echt Gesprek

Onze ambassadeurs ‘spelen zichzelf na’ toen ze cliënt waren binnen de hulpverlening. We leveren levende en echte casuïstiek. Authentiek en realistisch zonder te acteren.

Uniek aan dit arrangement is dat onze ambassadeurs hun persoonlijke verhalen, kennis en kunde na afloop kunnen delen met de deelnemers.

Wij trainen onze ambassadeurs op het naspelen van zichzelf, het geven van feedback en complimenten. Ook hebben zij inzicht in de verschillende gesprekstechnieken.

Extra mogelijkheden:

Op aanvraag passen we de ervaringen van onze ambassadeurs toe op gespreksonderwerpen, hulpvragen, houding en gedrag. Onze ambassadeurs hebben een berg aan ervaring.

Doelstellingen:

Deelnemers kunnen het geleerde toepassen tijdens de gesprekken en onze ambassadeurs geven feedback over hoe zij het gesprek hebben ervaren.

Geschikt voor:

  • Organisaties en professionals die in contact komen met de doelgroepen die onze ambassadeurs vertegenwoordigen.
  • Trainingen en workshops zoals klantcontact, algemene gespreksvaardigheden, slecht nieuwsgesprekken, oplossingsgerichte, motiverende en cyclische gespreksvoering, het intakegesprek of kennismakingsgesprek.

Meerwaarde en impact:

  • Levend en echt
  • Toename persoonlijke en professionele gesprekstechnieken en -vaardigheden
  • Kennistoename van doelgroepen
  • Nieuw inzicht en bewustwording gedrag en houding, competenties en kwaliteiten
  • Professionaliseren klant- en cliëntcontact
  • Inzicht creëren in blinde vlekken
Reactie opdrachtgever:

'Het was heel gaaf. Het mooie was dat Joost heel dicht bij zichzelf bleef. De studenten (en Joost ook) vonden het spannend, maar waren super-enthousiast. Ze wilden meer van Joost weten. Het was geen toneelstukje, maar een echt verhaal.'

Reactie deelnemer:

'Ik wil meer van Joost weten.’


De Ontmoeting

Het zichtbaar maken van blinde vlekken in contact met cliënten, onderlinge samenwerking en werkwijze.

Het zichtbaar maken van blinde vlekken in contact met cliënten, onderlinge samenwerking en werkwijze.

In Gesprek met

Het ontmoeten van doelgroepen ten behoeve van kennistoename én het interactief delen van kennis, kunde en ervaringen.

Het ontmoeten van doelgroepen ten behoeve van kennistoename én het interactief delen van kennis, kunde en ervaringen.

Een Echt Gesprek

Het ‘levend en echt’ oefenen van gesprekken om technieken en vaardigheden te vergroten.

Het ‘levend en echt’ oefenen van gesprekken om technieken en vaardigheden te vergroten.

In de Schoenen van

Het vergroten van inlevingsvermogen en empathie én het verbreden van perspectief.

Het vergroten van inlevingsvermogen en empathie én het verbreden van perspectief.

U vraagt, Wij draaien

Het inzetten van onze kennis en ervaringen om professionaliteit en deskundigheid te versterken. We denken en werken creatief met u mee.

Het inzetten van onze kennis en ervaringen om professionaliteit en deskundigheid te versterken. We denken en werken creatief met u mee.

Welkom in de Leefwereld van

Het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s en persoonlijke ervaringen.

Het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s en persoonlijke ervaringen.

De Voorganger

Het inzetten van onze ervaringsdeskundige ambassadeurs als rolmodel en voorbeeldfunctie om van hen en elkaar te leren.

Het inzetten van onze ervaringsdeskundige ambassadeurs als rolmodel en voorbeeldfunctie om van hen en elkaar te leren.