In Gesprek met

In dit arrangement vertellen onze ambassadeurs hun persoonlijke levens-, herstel en succesverhalen.

U krijgt inzicht in het leven van de ambassadeurs van hun geboorte tot en met het hier en nu. Hoe zijn zij in de hulpverlening of in een kwetsbare situatie terechtgekomen en wat is hun herstelproces. Wat heeft hier aan bijgedragen en wat heeft geholpen. We gaan diep in op het leven van onze ambassadeurs.

Opbouw en werkwijze:

Onze ambassadeurs vertellen hun verhalen en de deelnemers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Indien gewenst gaan we daarna in kleine groepjes met elkaar in gesprek om zo intimiteit te creëren. We gebruiken vragenkaartjes om zo op een laagdrempelige wijze met elkaar interactief het dialoog aan te gaan.

Doelstellingen:

  • Deelnemers ontmoeten en maken kennis met doelgroepen
  • Interactief het dialoog aangaan om ervaringen te delen
  • Het functioneel delen van ervaringsdeskundigheid en -kennis

Meerwaarde en impact:

  • Inzicht in de meerwaarde en kracht van het tonen van kwetsbaarheid
  • Het verlagen van de drempel om ervaringen en kwetsbaarheid te delen
  • Vergroten van medemenselijkheid: betrokkenheid, verbinding, contact
  • Perspectiefverbreding
  • Vergroten van empathie en inlevingsvermogen
  • Verbinding leef- en systeemwereld
  • Kennistoename maatschappelijke thema’s en doelgroepen
Reactie student:

'Jullie geven de hulpverlening een gezicht.’


De Ontmoeting

Het zichtbaar maken van blinde vlekken in contact met cliënten, onderlinge samenwerking en werkwijze.

Het zichtbaar maken van blinde vlekken in contact met cliënten, onderlinge samenwerking en werkwijze.

In Gesprek met

Het ontmoeten van doelgroepen ten behoeve van kennistoename én het interactief delen van kennis, kunde en ervaringen.

Het ontmoeten van doelgroepen ten behoeve van kennistoename én het interactief delen van kennis, kunde en ervaringen.

Een Echt Gesprek

Het ‘levend en echt’ oefenen van gesprekken om technieken en vaardigheden te vergroten.

Het ‘levend en echt’ oefenen van gesprekken om technieken en vaardigheden te vergroten.

In de Schoenen van

Het vergroten van inlevingsvermogen en empathie én het verbreden van perspectief.

Het vergroten van inlevingsvermogen en empathie én het verbreden van perspectief.

U vraagt, Wij draaien

Het inzetten van onze kennis en ervaringen om professionaliteit en deskundigheid te versterken. We denken en werken creatief met u mee.

Het inzetten van onze kennis en ervaringen om professionaliteit en deskundigheid te versterken. We denken en werken creatief met u mee.

Welkom in de Leefwereld van

Het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s en persoonlijke ervaringen.

Het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s en persoonlijke ervaringen.

De Voorganger

Het inzetten van onze ervaringsdeskundige ambassadeurs als rolmodel en voorbeeldfunctie om van hen en elkaar te leren.

Het inzetten van onze ervaringsdeskundige ambassadeurs als rolmodel en voorbeeldfunctie om van hen en elkaar te leren.