U vraagt, Wij draaien

We gaan graag met u in gesprek over een maatschappelijk thema of probleemstelling. We geven advies, denken creatief en constructief met u mee. We zetten de kennis en kunde in van onze ervaringsdeskundige ambassadeurs.

We maken een arrangement voor u op maat en aangepast op uw wensen, doelstellingen en resultaten.

Meerwaarde en impact:

  • Het inzetten van ervaringsdeskundigheid als derde bron van kennis
  • Participatie, inclusie en ‘Social Return’ van onze ambassadeurs en doelgroepen
  • Perspectief en visie vanuit doelgroep
  • Samenwerking en wederzijdse kennisoverdracht
  • Het inzetten van de kennis, kunde en ervaring om de professionaliteit en deskundigheid te versterken
  • Het investeren in de groei en ontwikkeling van onze ambassadeurs

AmbassadeursProjecten

Reactie deelnemer:

‘Jullie maken blinde vlekken zichtbaar.’


De Ontmoeting

Het zichtbaar maken van blinde vlekken in contact met cliënten, onderlinge samenwerking en werkwijze.

Het zichtbaar maken van blinde vlekken in contact met cliënten, onderlinge samenwerking en werkwijze.

In Gesprek met

Het ontmoeten van doelgroepen ten behoeve van kennistoename én het interactief delen van kennis, kunde en ervaringen.

Het ontmoeten van doelgroepen ten behoeve van kennistoename én het interactief delen van kennis, kunde en ervaringen.

Een Echt Gesprek

Het ‘levend en echt’ oefenen van gesprekken om technieken en vaardigheden te vergroten.

Het ‘levend en echt’ oefenen van gesprekken om technieken en vaardigheden te vergroten.

In de Schoenen van

Het vergroten van inlevingsvermogen en empathie én het verbreden van perspectief.

Het vergroten van inlevingsvermogen en empathie én het verbreden van perspectief.

U vraagt, Wij draaien

Het inzetten van onze kennis en ervaringen om professionaliteit en deskundigheid te versterken. We denken en werken creatief met u mee.

Het inzetten van onze kennis en ervaringen om professionaliteit en deskundigheid te versterken. We denken en werken creatief met u mee.

Welkom in de Leefwereld van

Het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s en persoonlijke ervaringen.

Het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s en persoonlijke ervaringen.

De Voorganger

Het inzetten van onze ervaringsdeskundige ambassadeurs als rolmodel en voorbeeldfunctie om van hen en elkaar te leren.

Het inzetten van onze ervaringsdeskundige ambassadeurs als rolmodel en voorbeeldfunctie om van hen en elkaar te leren.