Welkom in de Leefwereld van

Met dit arrangement vertellen onze ambassadeurs over specifieke ervaringen, gebeurtenissen en thema’s uit hun leven.

Opbouw en werkwijze:

Onze ambassadeurs vertellen hun ervaringen en de deelnemers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Indien gewenst gaan we daarna in kleine groepjes met elkaar in gesprek. We gebruiken vragenkaartjes om zo op een laagdrempelige wijze met elkaar interactief het dialoog aan te gaan.

Wij gebruiken de ervaring onze ambassadeurs die passen bij uw wensen en behoeften van het vak, de les of een training. Wij maken voor u een arrangement op maat.

Onze ambassadeur worden getraind op het schrijven over hun ervaringen in de vorm van verhalen, gedichten of andere vormen om deze te delen met deelnemers.

Geschikt voor:

  • Het onderwijs
  • Organisaties en professionals die in contact komen met de doelgroepen die onze ambassadeurs vertegenwoordigen.

Meerwaarde en impact:

  • (Laagdrempelige) Kennismaking met doelgroepen
  • Bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s
  • Het verlagen van de drempel om ervaringen te delen
  • Vergroten van medemenselijkheid en gelijkwaardigheid
  • Perspectiefverbreding
  • Kennistoename maatschappelijke thema’s en doelgroepen
Reactie deelnemer:

'Jullie verhalen geven mij een blik op de realiteit.’
‘Wauw, wat een mooi, bijzonder en eerlijk verhaal.’

Reactie opdrachtgever Hogeschool
(Introductiedagen Social Work)

'De verhalen geven de studenten een blik op de realiteit.’
‘Jullie zetten de studenten een spiegel voor en aan het denken over hun toekomstige beroep.’
‘Mooie eerlijke verhalen en alles mag gevraagd worden. Dat is super!’


De Ontmoeting

Het zichtbaar maken van blinde vlekken in contact met cliënten, onderlinge samenwerking en werkwijze.

Het zichtbaar maken van blinde vlekken in contact met cliënten, onderlinge samenwerking en werkwijze.

In Gesprek met

Het ontmoeten van doelgroepen ten behoeve van kennistoename én het interactief delen van kennis, kunde en ervaringen.

Het ontmoeten van doelgroepen ten behoeve van kennistoename én het interactief delen van kennis, kunde en ervaringen.

Een Echt Gesprek

Het ‘levend en echt’ oefenen van gesprekken om technieken en vaardigheden te vergroten.

Het ‘levend en echt’ oefenen van gesprekken om technieken en vaardigheden te vergroten.

In de Schoenen van

Het vergroten van inlevingsvermogen en empathie én het verbreden van perspectief.

Het vergroten van inlevingsvermogen en empathie én het verbreden van perspectief.

U vraagt, Wij draaien

Het inzetten van onze kennis en ervaringen om professionaliteit en deskundigheid te versterken. We denken en werken creatief met u mee.

Het inzetten van onze kennis en ervaringen om professionaliteit en deskundigheid te versterken. We denken en werken creatief met u mee.

Welkom in de Leefwereld van

Het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s en persoonlijke ervaringen.

Het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s en persoonlijke ervaringen.

De Voorganger

Het inzetten van onze ervaringsdeskundige ambassadeurs als rolmodel en voorbeeldfunctie om van hen en elkaar te leren.

Het inzetten van onze ervaringsdeskundige ambassadeurs als rolmodel en voorbeeldfunctie om van hen en elkaar te leren.