Leer-ontwikkeltrajecten

Samenwerking Ambassadeurs & Onzichtbaar Den Haag


Ambassadeur Joost:

“Ik doe nu dingen die ik anders nooit gedaan zou hebben. Ik ga mee naar netwerkbijeenkomsten en durf iemand aan te spreken of om mijn verhaal te vertellen voor een klas.”


Onzichtbaar Den Haag biedt een plek voor ambassadeurs met hun kennis, kunde en ervaring. Wij investeren in onze ambassadeurs door hen een leer-ontwikkeltraject aan te bieden. Het traject is fasegewijs opgebouwd: overzicht, inzicht en uitzicht. Elk onderdeel bestaat uit verschillende activiteiten zoals trainingen en workshops (verhalen schrijven en vertellen, voor de klas of een groep staan, presentatietechnieken), bijeenkomsten, dialoogtafels, het opbouwen van een portfolio en het mee gaan naar werkbezoeken of netwerkgesprekken.

We zijn hard aan het werk om de trajecten vorm te geven en te ontwikkelen. Dit doen we samen met de ambassadeurs. Zij hebben een belangrijk stem en aandeel in de opbouw van de trajecten.

Onzichtbaar Den Haag leert door te doen en doet door te leren. Stap voor stap en elke dag een beetje meer!

We houden u op de hoogte.

Het Leerlokaal

Samenwerking Gemeente Den Haag, de wijk Nieuw Waldeck & Onzichtbaar Den Haag


“Wij werken met de visie dat we allemaal kwetsbaar zijn. Wij spreken liever van een ‘leerbare burger’ dan van een ‘kwetsbare burger’.”‘De Weg is het doel’

Oud Chinees spreekwoord

We gaan de samenwerking aan met de Wijk Nieuw Waldeck. In het voormalig pand ‘Het Loosduinse Hof’ gaan we ons kantoor vestigen. Een eigen plek voor Onzichtbaar Den Haag. Maar vooral een plek om samen met de buurt en de bewoners te creëren, te ondernemen en te leren.

In het pand gaan we een project starten en een klaslokaal openen ‘Het Leerlokaal’. Een plek waar ‘kwetsbare’ burgers uit de wijk samen kunnen komen. Om met en van elkaar te leren hoe vragen, dromen en wensen te realiseren.

In de komende weken gaan we op zoek naar een aantal deelnemers uit de wijk ‘De Parels’ om met elkaar een groep op te richten. Deze groep gaat met elkaar aan individuele en collectieve doelen werken in het belang van de wijk en de buurt. Dit kan van alles zijn zolang dit het individu, de groep en de Wijk Waldeck ten goede komt.

Denk aan het opzetten van een onderneming, het organiseren van een activiteit met meerwaarde, de zoektocht naar een nieuwe baan, het leren om (weer) zelfstandig te wonen of het leren om gaan met een ziekte of ander levensthema.

De ambassadeurs van Onzichtbaar Den Haag spelen hierin een belangrijke rol als voorganger voor de individuele en de groep deelnemers bij het realiseren van hun dromen. Zij hebben kennis, kunde en ervaring hoe dit te doen en om weer van betekenis te zijn, erbij te horen en mee te doen.

Het project gaat in de komende weken van start. Heeft u vragen, ideeën of interesse om mee te doen? Neem dan contact met ons op.


Contact ons

De Verrijkingsweek

Samenwerking Haagse Hogeschool & Onzichtbaar Den Haag


Mooi nieuws van het Onzichtbaar Den Haag team. We gaan in april 2018
'De Verrijkingsweek' organiseren voor 300+ studenten en docenten Social Work van de Haagse Hogeschool.

Onze ambassadeurs gaan een week lang verhalen vertellen, colleges geven, onze ervaringsgerichte arrangementen uitvoeren en in interactief dialoog met studenten om ervaringen te delen. Ook gaan we de studenten leren hoe hun ervaringen om te zetten in eigen deskundigheid die ze daarna aan onze ambassadeurs gaan presenteren. Meer dan 10 ambassadeurs 'De Harde Kern' werkzaam op de Hogeschool samen met ons bestand van toekomstige en nieuwe ambassadeurs om de studenten te verrijken, samen te leren en onvergetelijke ervaringen te delen.

Wij zijn heel blij. En natuurlijk heel spannend om te doen! Een mijlpaal voor ons als organisatie: een samenwerkingsverband met de HHS.

Ondernemend uit de Bijstand

Samenwerking Gemeente Den Haag & Onzichtbaar Den Haag


We zijn de samenwerking aangegaan met de gemeente Den Haag voor de pilot 'Ondernemend uit de Bijstand'. Een mooie stap voor onze onderneming en ambassadeurs Joost en Gert.

Vanuit deze pilot kunnen zij leren ondernemen binnen Onzichtbaar Den Haag. Met elkaar werken we samen als coörporatie.

Wilt u meer weten? Op onderstaande links kunt u meer informatie vinden en lezen over de pilot.

Artikel Sociale Coörporaties
Gemeente Den Haag Pilot ‘Ondernemend uit de Bijstand’
Ondernemen met een uitkering

De Coalities & Allianties

Samenwerking organisaties & Onzichtbaar Den Haag


Onzichtbaar Den Haag werkt en acteert als een sociale onderneming. We denken in kansen en mogelijkheden. Daar waar vraagstukken en problemen liggen, creëren en bedenken wij oplossingen met onze arrangementen en ambassadeurs. Door breed inzetbaar te zijn en met een open visie te kijken, maken we onszelf een actief en creatief deelgenoot van de toekomst.

Ons netwerk breidt zich uit en we werken samen met verschillende maatschappelijke organisaties in de omgeving van Den Haag. We vinden samenwerking en aansluiting een belangrijke waarde.